Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2017

reloveution
2641 ed20
Reposted fromorchis orchis viadancingwithaghost dancingwithaghost
reloveution
1723 2286 500

Tylu obcych sobie zupowiczów, a problemy takie same.
7378 b63c
Reposted fromcourtney97 courtney97 viafabulous-lazy fabulous-lazy
reloveution
3518 27d0 500
Reposted frompierdolony pierdolony viafabulous-lazy fabulous-lazy
reloveution
1875 bd4c 500
reloveution
Przejściowe pory roku nie są dla mnie najlepsze. Dla nikogo takiego jak ja. Obłęd lubi wracać jesienią lub przedwiośniem. Lubi niż, mgłę, ołowiane zachmurzone niebo. Budzisz się rano i masz do dyspozycji albo nieokreślony lęk, albo smutek. A czasami jedno i drugie. Chciałbym obudzić się pogodnym i uśmiechniętym lub przynajmniej obojętnym, ale jedyne, na co mogę liczyć, to wybór między trwogą a rozpaczą oraz nadzieja, że nie zwariuję do reszty.
— Jarosław Grzędowicz, Popiół i kurz. Opowieść ze świata Pomiędzy
Reposted fromjethra jethra viasouxie souxie
reloveution
To najbardziej samotna rzecz na świecie, czekanie, aż ktoś was znajdzie.
— Patti Smith
Reposted frommissljud missljud viasouxie souxie
6895 ba1e
reloveution
9562 b1ac 500
Reposted fromtfu tfu viadancingwithaghost dancingwithaghost
reloveution

Twoja obecność nikomu nie uratuje życia. Nie zmieni wyników badań. Nie uczyni możliwej teleportacji o dwa kraje dalej. Ale pewnego dnia być może sprawi, że komuś po prostu będzie łatwiej przejść przez trudny czas, który nazywamy życiem. 

Pora znów być kimś więcej, a nie mniej, niż tylko człowiekiem.

reloveution
Reposted fromFlau Flau viadancingwithaghost dancingwithaghost
reloveution
reloveution
reloveution
9733 29a9
it's getting  deeper
5180 0cf8 500
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viadenian denian
reloveution
2182 ef4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasouxie souxie
0596 202f
Reposted fromflagma flagma viadenian denian
reloveution
4897 4505 500
Reposted frommieteq mieteq viadenian denian
1272 24b8 500

bailsthethird:

I am not here for the idea that humans > everything else.

Reposted frommissionplausible missionplausible viadenian denian
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl