Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 20 2017

reloveution

Twoja obecność nikomu nie uratuje życia. Nie zmieni wyników badań. Nie uczyni możliwej teleportacji o dwa kraje dalej. Ale pewnego dnia być może sprawi, że komuś po prostu będzie łatwiej przejść przez trudny czas, który nazywamy życiem. 

Pora znów być kimś więcej, a nie mniej, niż tylko człowiekiem.

Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaanjove anjove
reloveution

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viaagatojaa agatojaa
4711 bd45

thedeity:

Museum of Broken Relationships, Zagreb, Croatia

reloveution
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska
reloveution
5990 3d0e
Simona Kossak
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viasofias sofias
reloveution
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaelleri elleri
reloveution
reloveution
8157 f95f 500
Reposted fromarumhc arumhc viaanjove anjove
reloveution
reloveution
4317 edc1 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viajottos jottos
reloveution

Polizist: „Und dann riefen die ihren Schlachtruf“

Richter: „Was für einen Schlachtruf?“

Polizist: „Ich kann kein spanisch, «Barista, Barista antifascista» oder so“

Reposted frommaximized maximized viasofias sofias
reloveution

powerburial:

this is arcane knowledge that the human mind cant comprehend

Reposted fromRekrut-K Rekrut-K viaanjove anjove
reloveution
Czasem warto wyłączyć i myślenie i światło. I rachunek mniejszy i człowiek odpocznie.
— przeczytane.
Reposted fromcorvax corvax viaanjove anjove
reloveution
reloveution
reloveution
reloveution
5732 4588 500
Reposted fromfungi fungi vialiveattherainbow liveattherainbow
reloveution
5586 393e
Reposted fromzciach zciach vialiveattherainbow liveattherainbow
reloveution
0144 76c4 500
Reposted frompffft pffft vialiveattherainbow liveattherainbow
reloveution
5227 2104 500
Reposted fromteijakool teijakool viaAndi Andi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl