Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

reloveution
Reposted fromNaitlisz Naitlisz vialifu lifu
reloveution
7097 0034
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialifu lifu
reloveution
Wystarczy powiedzieć: jebać to. Koniec. Albo ktoś się cieszy, że cię zna, że utrzymuje z tobą kontakty albo niech spierdala. Jeśli chcesz aby wszyscy cię lubili zacznij sprzedawać lody.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoppyseed poppyseed
reloveution
7102 7aa6 500
Reposted fromcorvax corvax viapoppyseed poppyseed
reloveution
reloveution
9560 e774 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapirania pirania
reloveution
Reposted frominzynier inzynier viapirania pirania
reloveution
4230 19fa 500
Reposted frompiehus piehus viapirania pirania
reloveution
1695 2a61 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viapirania pirania
reloveution
6900 fc1e 500
Reposted fromtfu tfu viapirania pirania
reloveution

bad-ass-baby: Baby goat thinks he’s a bunny.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viapirania pirania
reloveution
5446 9a8b 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin
reloveution
reloveution
4122 41c5
Reposted frommowmiwojtek mowmiwojtek viairmelin irmelin
reloveution

Vank Cathedral, Isfahan, Iran.

reloveution

Shah Mosque in Isfahan, Iran.

reloveution

Dome of Seyyed Mosque, Isfahan, Iran.

reloveution
6130 8710 500

cartoondads:

no pain, no pain

reloveution

Co koty pamiętają z dni?

Pamiętają, jak wraca się z zimna,
i miejsce najcieplejsze, i gdzie dostają jeść.
I gdzie zadano im ból, pamiętają wrogów,
nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi,
użyteczność kurzu.
Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela,
smak ryby, cudowną śmietanę.
Koty pamiętają z dni to, co ważne.
Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść
i zapadają w sen mocniejszy niż my,
którym pęka serce, bo pamiętamy
tyle rzeczy nieważnych.

— Brian Patten - Rzeczy nieważne.
Reposted fromnutt nutt viazielono zielono
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl